Príklady dobrej praxe transparentnosti slovenských verejných firiem

Slovenské štátne a mestské firmy zabezpečujú množstvo dôležitých verejných služieb a spravujú miliardy eur z verejných zdrojov, ich verejná kontrola je pritom značne komplikovaná. Aj na Slovensku však existujú príklady dobrej praxe otvorenosti verejných firiem voči verejnej kontrole, ktoré sme popísali v novej štúdii „The good practices on transparency in Slovak enterprises owned by public sector“. Štúdiu v anglickom jazyku sme vypracovali v rámci iniciatívy „Podpora transparentnosti a finančnej udržateľnosti regionálnych politík, štátnych podnikov a samospráv v Moldavsku“, ktorú vedie slovenská organizácia INEKO v spolupráci s moldavským partnerom IDIS “Viitorul” a finančne je podporovaná z Oficiálnej rozvojovej spolupráce Slovak Aid.

Print Friendly, PDF & Email
This entry was posted in firmy, firmy-analyzy, firmy2015. Bookmark the permalink.