Župy 2013- Hlavná stránka

Samosprávne kraje hospodária každoročne spolu s viac ako miliardou eur, čo je 185 eur na každého obyvateľa Slovenska. Sú zodpovedné za kvalitu regionálnych ciest, krajských škôl, sociálnych, kultúrnych a zdravotníckych zariadení.  Naše hodnotenie ukazuje, či sú župy pri rozhodovaní o peniazoch transparentné a nakoľko sú otvorené spolupráci a kontrole občanov. Rebríček je založený na hodnotení poskytovania informácií župami na ich weboch a cez infožiadosti, ako aj rozsahu nimi zavedených protikorupčných mechanizmov. Hodnotenie sa ukutočnilo počas júla až septembra 2013.

Leave a Reply