Vestnik O projekte

Cieľom tohto portálu je zvýšenie transparentnosti vo verejnom obstarávaní, a to sprehľadnením, agregovaním a triedením informácií o tendroch, ktoré sú zverejňované v oficiálnom Vestníku verejného obstarávania, ktorý spravuje Úrad pre verejné obstarávanie. Užívatelia tak môžu získať bez zložitého vyhľadávania komplexný prehľad o obstarávaniach vrátane porovnávania a sledovania trendov.

Využitie a ocenenia

Štúdia o stránke tender.sme.sk a jej využití  bola v roku 2012 ocenená v súťaži Procurement Innovation ChallengeNaše skúsenosti s budovaním stránky sme v roku 2012 zhrnuli aj v publikácii Citizens and Markets  (celá publikácia v angličtine).

Bez dát stránky by sme nedokázali publikovať čiastkové analýzy ako aj väčšie  publikácie:

Dáta a obmedzená funkčnosť

Portál obsahuje informácie o nadlimitných, podlimitných a (od 1.4.2011) podprahových zákazkách verejného obstarávania od roku 2009, ktoré sú preberané z oficiálneho Vestníka verejného obstarávania.

Portál nezobrazuje výsledky súťaží v rámci už vysúťažených rámcových zmlúv, tieto dáta sú však obsiahnutné v dátovom dumpe.

Podkladové dáta sú užívateľom sprístupnené v surovom, otvorenom stave (csv), čo umožňuje ďalej s nimi narábať a hlbšie ich analyzovať alebo iným spôsobom vizualizovať.

Dátové dumpy sú dostupné na adrese:  http://tender.sme.sk/data/.

Archívne dáta predchádzajúcej verzie portálu  (2005 – jeseň 2012) sú dostupné na tomto odkaze: http://download.transparency.sk/dump_backup/.

Archívne dáta pred rokom 2009 sú veľmi nízkej kvality.

Upozornenie

Všetky dáta, grafy a tabuľky uvedené na tomto portáli pochádzajú výhradne z dát automatizovane zozbieraných z verejných dát portálu Vestník verejného obstarávania. Prípadné nepresnosti môžu byť spôsobené nekompletnosťou, chybným vyplnením údajov obstarávateľmi alebo neštandardným formátovaním zverejneného dokumentu. 

V prípade, že objavíte na našom portáli chybné údaje alebo nepresnosti, kontaktujte nás prosím na e-mailovej adrese vestnik@transparency.sk.

Právne informácie

Pri použití dát z tohto projektu, ich reprodukcii, ďalšom spracovaní a tvorbe nových aplikácií z nich Vás žiadame uvádzať tento portál ako zdroj informácií. Akékoľvek zásahy do technického alebo vecného charakteru tohto servera sú výslovne zakázané.

Poďakovanie

Tento projekt je uskutočňovaný aj vďaka podpore našich partnerov – Open Society Foundations, Veľvyslanectvu USA na Slovensku a Siemens Integrity Initiative. Za podporu ďakujeme aj denníku SME.

Aplikáciu programovali datlab.cz (získanie a spracovanie dát), buckle up (frontend). Redakčný systém integrovala spoločnosť MJCH.

Pôvodnú verziu aplikácie vyvinula firma knowerce.sk.

Kontakt

Transparency International Slovensko
Bajkalská 25
827 18 Bratislava Slovenská republika

tel./fax: +421 2 5341 7207
e-mail: vestnik@transparency.sk
web: www.transparency.sk

(Posledná aktualizácia – 14. mája 2013)

Leave a Reply