Category Archives: firmy

Analýza úrovne transparentnosti slovenských mestských firiem

V rámci najnovšieho rebríčka transparentnosti 100 významných verejných firiem (december 2019) sme sa špecificky zamerali aj na úroveň otvorenosti mestských obchodných spoločností, ktoré tvorili takmer polovicu z celej hodnotenej vzorky. Hoci mestské firmy hospodária rádovo s menšími prostriedkami oproti najväčším … Continue reading

Posted in firmy, firmy-analyzy | Leave a comment

Najtransparentnejšou verejnou firmou je Tepláreň Košice

Bratislava, 12. decembra 2019 Otvorenosť štátnych, mestských či župných firiem voči verejnej kontrole sa za posledné štyri roky zvýšila len mierne. Hoci dovedna hospodária s miliardami eur, činnosť mnohých ich manažérov je pod menším dohľadom, ako je to pri starostoch … Continue reading

Posted in firmy, firmy-analyzy | Tagged , , , | Leave a comment

O rebríčku transparentnosti

Štátne, mestské a župné firmy hospodária každoročne s majetkom štátu a samospráv v hodnotách, ktoré sa dajú rádovo počítať v miliardách eur. Konkrétne pri 100 najväčších, zaradených do nášho posledného vydania rebríčka, dosahovali celkové výnosy za rok 2018 takmer 10,5 … Continue reading

Posted in firmy, firmy-o-projekte | Leave a comment