Category Archives: firmy

Analýza úrovne transparentnosti slovenských mestských firiem

V rámci najnovšieho rebríčka transparentnosti 100 významných verejných firiem (december 2019) sme sa špecificky zamerali aj na úroveň otvorenosti mestských obchodných spoločností, ktoré tvorili takmer polovicu z celej hodnotenej vzorky. Hoci mestské firmy hospodária rádovo s menšími prostriedkami oproti najväčším … Continue reading

Posted in firmy, firmy-analyzy | Comments Off on Analýza úrovne transparentnosti slovenských mestských firiem

Najtransparentnejšou verejnou firmou je Tepláreň Košice

Bratislava, 12. decembra 2019 Otvorenosť štátnych, mestských či župných firiem voči verejnej kontrole sa za posledné štyri roky zvýšila len mierne. Hoci dovedna hospodária s miliardami eur, činnosť mnohých ich manažérov je pod menším dohľadom, ako je to pri starostoch … Continue reading

Posted in firmy, firmy-analyzy | Tagged , , , | Comments Off on Najtransparentnejšou verejnou firmou je Tepláreň Košice

O projekte

O REBRÍČKU TRANSPARENTNOSTI VEREJNÝCH FIRIEM Štátne, mestské a župné firmy hospodária každoročne s majetkom štátu a samospráv v hodnotách, ktoré sa dajú rádovo počítať v miliardách eur. Konkrétne pri 100 najväčších, zaradených do nášho posledného vydania rebríčka, dosahovali celkové výnosy … Continue reading

Posted in firmy, firmy-o-projekte | Comments Off on O projekte

Príklady dobrej praxe transparentnosti slovenských verejných firiem

Slovenské štátne a mestské firmy zabezpečujú množstvo dôležitých verejných služieb a spravujú miliardy eur z verejných zdrojov, ich verejná kontrola je pritom značne komplikovaná. Aj na Slovensku však existujú príklady dobrej praxe otvorenosti verejných firiem voči verejnej kontrole, ktoré sme popísali v novej … Continue reading

Posted in firmy, firmy-analyzy, firmy2015 | Comments Off on Príklady dobrej praxe transparentnosti slovenských verejných firiem

Víťazstvo na súde: Verejné firmy majú byť otvorenejšie

Verejnosť by už pri žiadostiach o informácie od štátom či samosprávou vlastnených obchodných spoločností nemusela ťahať za kratší povraz. Krajský súd v Bratislave nám totiž dal za pravdu v spore so Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., ktorú vlastnia mestá a obce v regióne a označil ju za firmu … Continue reading

Posted in firmy, firmy-analyzy, firmy2015 | Comments Off on Víťazstvo na súde: Verejné firmy majú byť otvorenejšie