Category Archives: firmy-analyzy

Analýza úrovne transparentnosti slovenských mestských firiem

V rámci najnovšieho rebríčka transparentnosti 100 významných verejných firiem (december 2019) sme sa špecificky zamerali aj na úroveň otvorenosti mestských obchodných spoločností, ktoré tvorili takmer polovicu z celej hodnotenej vzorky. Hoci mestské firmy hospodária rádovo s menšími prostriedkami oproti najväčším … Continue reading

Posted in firmy, firmy-analyzy | Leave a comment

Najtransparentnejšou verejnou firmou je Tepláreň Košice

Bratislava, 12. decembra 2019 Otvorenosť štátnych, mestských či župných firiem voči verejnej kontrole sa za posledné štyri roky zvýšila len mierne. Hoci dovedna hospodária s miliardami eur, činnosť mnohých ich manažérov je pod menším dohľadom, ako je to pri starostoch … Continue reading

Posted in firmy, firmy-analyzy | Tagged , , , | Leave a comment

Príklady dobrej praxe transparentnosti slovenských verejných firiem

Slovenské štátne a mestské firmy zabezpečujú množstvo dôležitých verejných služieb a spravujú miliardy eur z verejných zdrojov, ich verejná kontrola je pritom značne komplikovaná. Aj na Slovensku však existujú príklady dobrej praxe otvorenosti verejných firiem voči verejnej kontrole, ktoré sme popísali v novej … Continue reading

Posted in firmy, firmy-analyzy, firmy2015 | Leave a comment