O projekte

Hlavným cieľom projektu Štátna podpora kultúry a športu je zvýšenie transparentnosti vo verejných dotáciách pre šport a kultúru sprístupnením a sprehľadnením už existujúcich dát. Veríme, že portál časom vytvorí priestor pre názory verejnosti a faktografický podklad pre informovanú diskusiu o cieľoch a efektivite dotačných programov v športe a kultúre.

Prostredníctvom zhromaždenia vybraných dát (pozri nižšie) portál sprostredkováva prehľadným spôsobom informácie o najväčších donoroch, poberateľoch a dotáciami podporených oblastiach v športe a kultúre, zväčša za roky 2004-2010.

Dáta:

Sledovanými oblasťami boli dotácie prideľované na úrovni centrálnej štátnej správy. Aplikácia teda nesleduje prideľovanie dotácii súkromnými donormi (rôzne nadácie), vyššími územnými celkami alebo obcami.

Momentálne databáza obsahuje nasledujúce údaje:

 • Dotácie Ministerstva kultúry SR za roky 2004-2010; (roky 2004 a 2005 spracované čiastočne)
 • Dotácie Ministerstva školstva SR pre šport v programe 026 Národný program rozvoja športu v SR za roky 2005-2010 (úplne)
 • Dotácie Audiovizuálneho fondu SR za rok 2010
 • Zúčtovania transferov pre príspevkové a rozpočtové organizácie pôsobiacich v športe a kultúre alebo ich rozpočty (prevažne 2004-2009)
 • Dotácie Úradu vlády z rezervy predsedu vlády 2000 – 2010

V budúcnosti plánujeme do databázy pridať ďalšie dáta, môžete nám pri tom pomôcť.

Kvalita a obmedzenia dát:

Dáta, napriek našej najväčšej snahe, môžu obsahovať chyby, ktoré mohli vzniknúť jednak nesprávnymi údajmi inštitúcií, alebo chybou pri prenášaní dát. Odchýlka dát od skutočnosti by nemala prevyšovať +/- 10%.

Veľmi kvalitné (relatívne nechybové) by mali byť dáta MK SR od roku 2006, AVF 2010 a dotácie Úradu vlády z rezervy predsedu. Jeden príjemca sa môže v databáze nachádzať viackrát – predovšetkým pre rôzne písanie mena alebo adresy. Tento problém ovplyvňuje celkové prehľady a vyhľadávanie. Mená fyzických osôb boli v prípade dotácií v kultúre za roky 2004 vyčiernené MK SR z dôvodu ochrany osobných údajov.

Problémovými môžu byť dáta MŠ SR z rokov 2005 – 2009, ktoré boli skenované, rozpoznávané a ručne prenášané do databázy. Napriek našej snahe o viacnásobnú kontrolu dát sa v nich môžu nachádzať niektoré z týchto chýb: preklepy, nesprávne objemy súm, chýbajúce alebo opakujúce sa dáta.

Problematickými môžu byť predovšetkým dotácie MŠ SR za rok 2006, 2010 a ďalšie dáta zosumarizované v priloženom dokumente.

Známe chyby a problémy sú dostupné na tomto odkaze.

Triedenie dát

Momentálne dostupné dáta sú triedené a kategorizované podľa upravených grantových programov Ministerstiev kultúry a školstva, keďže od nich pochádza najviac dát. Hlavnými úpravami bolo premenovanie niektorých schém na výpovednejšie názvy a „namapovanie“ schém s rovnakým cieľom v rôznych rokoch. Mapovanie jednotlivých schém je dostupné na tomto odkaze.

Ako môžete pomôcť:

Pomôžte nám čistiť a spracovať ďalšie dáta – potrebujete predovšetkým voľný čas a mierne pokročilé zručnosti pracovať s tabuľkovým procesorom.

Dáta čakajúce na spracovanie:

 • Dáta vyšších územných celkov
 • Dotácie Ministerstva financií SR
 • Dotácie Literárneho fondu
 • Vybrané dáta MK SR za roku 2004-2005
 • Väčšina dotačných programov Úradu vlády za roky 2006-2010

Upozornite nás na chyby – našli ste chybu? Dajte nám o nej vedieť.

Upozornite nás na ďalšie dáta – viete o dotáciách, ktoré nemáme? Napíšte nám.

Pomôžte nám pridať ďalšie funkcie portálu – radi by sme na portál pridali ďalšie funkcie:

plánované funkcie:

 • užívateľská zóna administrácie grantov
 • jednoduchý import dát nahraním súboru
 • dávkové pridávanie dát
 • diskusia
 • vyhľadávanie podľa projektov

Môžete nám pomôcť prepožičaním Vašich programátorských schopností alebo finančne.

Poďakovanie:

Tento projekt sa uskutočnil za láskavej podpory Open Society Institute. Za spoluprácu pri vývoji projektu ďakujeme ústretovému prístupu Ministerstva školstva, sekcii financovania športu a Audiovizuálnemu fondu SR za rýchle poskytnutie dát.

Aplikáciu programovali Knowerce (dáta a ich interpretácia) a buckle up (web a grafický dizajn). Redakčný systém integrovala spoločnosť MJCH.

Právne informácie

Pri použití dát z tohto projektu, ich reprodukcii, ďalšom spracovaní a tvorbe nových aplikácií z nich Vás žiadame uvádzať tento portál ako zdroj informácií. Akékoľvek zásahy do technického alebo vecného charakteru tohto servera sú výslovne zakázané.

Kontakt

Transparency International Slovensko
Bajkalská 25
827 18 Bratislava
Slovenská republika
tel./fax: +421 2 5341 7207

e-mail: tis@transparency.sk
web: www.transparency.sk

(Posledná aktualizácia tejto stránky: 30.8 2011).

Leave a Reply