Transparentnú eurokampaň vedú len tri strany

Bratislava, 3. júna 2024 

Kampaň do Európskeho parlamentu potvrdzuje, že transparentnosť kampaní je časti strán ľahostajná. Podobne ako pri vlaňajších parlamentných voľbách skončili na chvoste hodnotenia aj dve vládne strany.  

Pred voľbami do Európskeho parlamentu 2024 viedli transparentnú kampaň iba Progresívne Slovensko, Kresťanskodemokratické hnutie aSloboda asolidarita. Vyplýva to z hodnotenia, ktoré v predvolebnom týždni zverejnila protikorupčná organizácia Transparency International Slovensko. Zopakovala sa tak situácia z vlaňajších predčasných parlamentných volieb, v ktorých naplnila kritériá transparentnosti rovnaká trojica strán. Na chvoste hodnotenia je aj tentokrát Smer, za ktorý sa ešte zaradil Hlas scelkovo najmenej transparentnou eurokampaňou. Kým pri PS možno za dobrú prax označiť 11 zo 16 hodnotených kritérií, pri Hlase sú to len štyri.  

Organizácia monitorovala pred eurovoľbami všetkých 24 kandidujúcich politických subjektov, do hodnotenia zaradila polovicu z nich s kampaňovými výdavkami nad 50-tisíc eur. Kampaň s výhradami vedú strany Demokrati, Aliancia, ĽSNS-Kotlebovci, Slovensko, SNS, Republika a Kresťanská únia. Zvyšné strany s malou kampaňou nebolo možné adekvátne zhodnotiť a porovnať. 

Podobne ako v jesenných parlamentných voľbách alebo nedávnych prezidentských voľbách ani teraz nemožno kampaň celkovo označiť za transparentnú. Transparency opäť zaznamenala negatívne praktiky smerujúce najmä k zneprehľadneniu výdavkov a tým k oslabeniu verejnej kontroly.   

Rezervy má aj najvyššie hodnotená kampaň Progresívneho Slovenska (skóre 80%). To nakúpilo väčšinu štvrť miliónovej bilbordovej kampane cez jedinú hromadnú agentúrnu faktúru. Strana však bola ochotná poskytnúť Transparency podrobný rozpis bilbordov, no nesúhlasila s jeho zverejnením.  

Kresťanskí demokrati (77%) majú v kampani najviac veľkých darcov nad 10-tisíc eur, najväčším je súčasný europoslanec Ivan Štefanec, ktorý prispel strane sumou 120-tisíc eur. Podiel veľkých darov prekročil hranicu 25% príjmov, čo Transparency vníma už ako možný rizikový faktor.  

Predseda SaS Richard Sulík najprv prisľúbil vyplnenie rozšíreného majetkového priznania, ktoré Transparency rozoslala kandidujúcim stranám. Nesúhlasil však s jeho zverejnením, čo odôvodnil zlou bezpečnostnou situáciou po pokuse o atentát na premiéra Roberta Fica. Napokon ho Transparency nezaslal vôbec. Urobili tak však traja iní lídri eurokandidátok: Ľudovít Ódor (PS), Miriam Lexmann (KDH) aJaroslav Naď (Demokrati). Je to posun oproti jesenným parlamentným voľbám, kedy vyplnili formulár iba dvaja predsedovia väčších strán. 

Strany investovali do kampane zatiaľ spolu 5,4 milióna eur, čo je už teraz viac ako náklady z predošlej eurokampane z roku 2019 (4,9 mil. eur). Najväčšiu kampaň pritom zrejme bude mať najsilnejšia vládna strana Smer, ktorá doteraz minula 1,25 milióna eur. Hodnotenie netransparentnej kampane si vyslúžila najmä kvôli takmer úplnému únosu kampane do prostredia vlastnej agentúry. Strana platí väčšinu kampane cez hromadné zálohové agentúre platby, ktoré sú popísané iba všeobecne ako „organizačno-technické zabezpečenie volieb“. 

Najhoršiu prax predviedla strana Hlas, ktorá zopakovala mimoriadne netransparentnú prezidentskú kampaň svojho doterajšieho predsedu Petra Pellegriniho. Hlas odštartoval eurokampaň už v marci bez transparentného účtu, ten si založil až o mesiac, v apríli. Podľa pozorovaní Transparency môže mať najväčšiu bilbordovú kampaň, ktorú však opäť platí cez agentúrne faktúry s dlhou splatnosťou, verejnosť sa tak náklady za najintenzívnejšie májové bilbordy zrejme dozvie až po voľbách. Podobne ako Smer, aj Hlas kampaň ukrýva v agentúre, dokonca poslal necelých 100-tisíc eur bez uvedenia prijímateľa na transparentnom účte, čo je v rozpore so zákonom. 

Demokratom kategória transparentnej kampane ušla najmä kvôli nízkej transparentnosti zdrojov financovania. Majú síce druhý najvyšší počet darcov v kampani (134), ktorých menšie príspevky vidno na transparentnom účte, drvivú väčšinu privátnych financií, na ktorých stojí ich kampaň, však ukryli na straníckom účte. Vládna strana SNS výdavky v kampani popisuje iba všeobecnými poznámkami (cestovné výdavky, reklamné plochy, inzercia, ostatné náklady). Republika, ktorej sa v prieskumoch opäť darí, zas vôbec nemá popísanú väčšinu významnejších platieb, pri niektorých chýba iadresát

V rámci hodnotenia Transparency skúmala 16  kritérií od kvality vykazovania transakcií na povinných transparentných účtoch, cez spôsob  financovania kampaní, dodržiavanie základných zákonných náležitostí až po zabezpečenie základnej informovanosti voličov o strane, kandidátoch a kampani. Pre lepšiu prehľadnosť boli posudzované strany roztriedené na princípe semafora do troch skupín: transparentná zelená kampaň, oranžová kampaň s výhradami a netransparentná červená kampaň. Súčasťou hodnotenia bol aj test funkčnosti komunikačných kanálov strany. Na otázku potenciálneho voliča na oficiálny email zareagovalo 5 z 12 strán, cez sociálnu sieť odpovedali iba dve. 

Pre viac informácií kontaktujte: Ľuboš Kostelanský, lubos.kostelansky@transparency.sk, 0948/003 625; Michal Piško, pisko@transparency.sk 

Analýza vznikla vďaka podpore EMIF 

Zodpovednosť za akýkoľvek obsah podporený Európskym fondom pre médiá a informácie spočíva výlučne na autorovi/autoroch a nemusí nutne odrážať stanoviská EMIFu a jeho partnerov, nadácie Calouste Gulbenkian a Európskeho univerzitného inštitútu. https://gulbenkian.pt/emifund/disclaimer/

Posted in volby-hlavna-stranka-aktuality, volby2024-euro-aktuality | Tagged , , , , , , , , , , , | Comments Off on Transparentnú eurokampaň vedú len tri strany

Hodnotenie transparentnosti kampaní pre eurovoľby (metodika)

V  Transparency International Slovensko dlhodobo monitorujeme férovosť a transparentnosť kampaní a politikov nabádame k zvyšovaniu štandardov. Bližšie sme sledovali aj spôsob vedenia kampaní v historicky piatych voľbách do Európskeho parlamentu na Slovensku, ktoré sa uskutočnia 8. júna 2024. V nich bojuje o posty 15 slovenských europoslancov celkovo 24 politických subjektov.

Do hodnotenia transparentnosti sme zaradili 12 kampaní, pri ktorých výdavky ku dňu hodnotenia prekročili hranicu 50-tisíc eur, čo sú necelé dve percentá z limitu výdavkov 3 milióny eur platného pre eurovoľby. Zvyšných 12 strán viedlo kampaň len v minimálnom rozsahu, kvôli čomu ich nebolo možné adekvátne zhodnotiť a porovnať.

Výsledkom hodnotenia je rozradenie kandidujúcich strán na princípe semafora do troch kategórií: Transparentná kampaň (zelená farba) / Kampaň s výhradami (oranžová farba) / Netransparentná kampaň (červená farba). Hodnotenie je doplnené informáciou o dosiahnutom výslednom percentuálnom skóre.

Podstatou hodnotenia je nielen preskúmať dodržiavanie zákonných pravidiel pre vedenie kampaní, ktoré sú však v mnohom deravé, ale aj ochotu kandidátov spraviť pre verejnú kontrolu niečo naviac. Pozostáva zo 16 indikátorov rozdelených do troch kategórií – Transparentný účet (50% váha); Financovanie kampane (30% váha); Informovanosť o kampani (20% váha).

Kľúčovým pre hodnotenie (najvyššia váha) je spôsob, akým strana vedie svoj transparentný účet, ktorý má poskytovať úplný a reálny obraz o jej kampani. Podstatnými faktormi sú však i spôsob financovania kampane a informovanosť o nej. Metodika je do veľkej miery zhodná s metodikou použitou pri predčasných Parlamentných voľbách 2023Voľbách Prezidenta SR 2024.

Hodnotenie vychádza aj z informácií zverejnených na volebných weboch, sociálnych sieťach strán, z dát v knižnici reklám Facebooku, monitoringu outdoorovej kampane agentúrou Kantar, ako aj z testovania odozvy strán na otázky voličov. Lídrom jednotlivých kandidátok bola ponúknutá možnosť vyplniť rozšírený formulár majetkového priznania v podobe, ako o ňom v uplynulom volebnom období diskutovala pracovná skupina na pôde parlamentu.      

HODNOTENIE KAMPANE

1.     TRANSPARENTNÁ KAMPAŇ – Zelená (70 % – 100 %)
2.     KAMPAŇ S VÝHRADAMI – Oranžová (40 % – 69,99 %)
3.     NETRANSPARENTNÁ KAMPAŇ – Červená (0 % – 39,99 %)

Percentuálne skóre strany sa stanovuje na základe nasledovnej metodiky:

TRANSPARENTNÝ ÚČET

(30 bodov, váha 50 %)

Označovanie platiteľov a príjemcov /6-3-0 bodov (Na transparentnom účte sú precízne označené vklady strany a príjemcovia platieb, vďaka čomu je možné identifikovať komu strana za kampaň platí.)

Podrobnosť účtu /8-4-0 bodov (Transparentnosť kampane nie je znižovaná využívaním veľkých súhrnných platieb, najčastejšie pre agentúry, ktoré predstavujú značnú časť výdavkov v kampani.)

Popisovanie výdavkov /6-3-0 bodov (Predvolebná kampaň strany je kontrolovateľná vďaka zrozumiteľným a výstižným popisom, ktoré vysvetľujú účel jednotlivých platieb.)

Časová reálnosť výdavkov /4-2-0 bodov (Výdavky na transparentom účte zodpovedajú reálnemu priebehu predvolebnej kampane. Strana sa vyhýba väčším zálohovým platbám, či využívaniu väčších faktúr s dlhou dobou splatnosti viac ako jeden mesiac.)

Identifikácia bilbordovej kampane /6-3-0 bodov (Na transparentnom účte je možné identifikovať výdavky na outdoorovú kampaň strany, minimálne v rozsahu mesačných výdavkov na tento typ reklamy.)

FINANCOVANIE KAMPANE

(18 bodov, váha 30 %)

Informovanie o financovaní kampane /6-3-0 bodov (Darcovia a veritelia sú prehľadne identifikovateľní prostredníctvom transparentného účtu a webu strany.)

Zapájanie, podporovateľov, členov a kandidátov do financovania kampane /4-2-0 bodov (Miera diverzifikácie kampaňových príjmov)

Nezávislosť od veľkých prispievateľov /4-2-0 bodov (Miera závislosti kampane od veľkých darcov a veriteľov, mimo bankových úverov.)

Včasný transparentný účet /2-1-0 bodov (Strana si založila transparentný účet najneskôr v deň začatia predvolebnej kampane (10.2.2024)

Plán kampane /2-1-0 bodov (Strana proaktívne informovala o plánovanej výške kampane a spôsobe jej financovania, prípadne na vyžiadanie poskytla tieto informácie.)

INFORMOVANOSŤ O KAMPANI

(12 bodov, váha 20 %)

Volebný program /2-1-0 bodov (Strana v čase volebnej kampane zverejnila svoj volebný program.)

Informovanosť o podujatiach v kampani /2-1-0 bodov (Strana v priebehu oficiálnej kampane poskytuje verejnosti informácie o svojich predvolebných akciách, najmä na webovej stránke alebo sociálnej sieti.)

Označovanie inzercie /2-1-0 bodov (Strana v zmysle zákona označuje precízne politickú inzerciu na sociálnej sieti, bilbordoch a v tlači doplnením informácie o objednávateľovi a dodávateľovi reklamy.)

Poskytnutie informácií z oficiálneho kontaktu strany /2-1-0 bodov (Test funkčnosti oficiálneho kontaktu strany počas kampane, zaslanie otázky potencionálneho voliča s textom: Dobrý deň, rada by som sa opýtala, či bude po voľbách do Európskeho parlamentu možnosť uchádzať sa o miesto poslaneckých asistentov poslancov zvolených do EU parlamentu za Vašu stranu. V prípade, že áno, vedeli by ste mi poskytnúť viac detailov?)

Odpoveď potenciálnemu voličovi cez sociálnu sieť /2-1-0 bodov (Test ochoty strany komunikovať s voličom cez sociálnu sieť, zaslaním otázky: Dobrý deň, rada by som sa informovala, či budete v najbližšej dobe, pred eurovoľbami, organizovať aj stretnutie s občanmi, v Bratislave, kde by bola možnosť bližšie spoznať kandidátov Vašej strany.)

Majetkové priznanie lídra kandidátky /2-1-0 bodov (Kandidát na vyžiadanie Transparency vyplnil rozšírené majetkové priznanie a súhlasil s jeho zverejnením.)

Podrobné hodnotenie nájdete na portáli volby.transparency.sk/euro2024 v sekcii Hodnotenia. Prípadné postrehy alebo pripomienky môžete adresovať na email tis@transparency.sk

Zodpovednosť za akýkoľvek obsah podporený Európskym fondom pre médiá a informácie spočíva výlučne na autorovi/autoroch a nemusí nutne odrážať stanoviská EMIFu a jeho partnerov, nadácie Calouste Gulbenkian a Európskeho univerzitného inštitútu. https://gulbenkian.pt/emifund/disclaimer/

Posted in Uncategorized, volby2024-euro-aktuality | Comments Off on Hodnotenie transparentnosti kampaní pre eurovoľby (metodika)

VOLT SLOVENSKO

Koalícianie
Volebný líderLucia Kleštincová
FB Profilhttps://www.facebook.com/VoltSlovakia
Webhttps://voltslovensko.org/
dátum hodnotenia30.5.2024
celkové hodnotenieN/A
Označovanie platiteľov a príjemcov 0
Podrobnosť účtu 0
Popisovanie výdavkov 0
Časová reálnosť výdavkov 0
Identifikácia bilbordovej kampane 0
Informovanie o financovaní kampane 0
Zapájanie, podporovateľov, členov a kandidátov do financovania kampane 0
Závislosť od veľkých prispievateľov 0
Včasný transparentný účet0
Plán kampane 0
Volebný program 0
Informovanosť o podujatiach v kampani 0
Označovanie inzercie 0
Poskytnutie informácií z oficiálneho kontaktu strany 0
Odpoveď potenciálnemu voličovi cez sociálnu sieť 0
Majetkové priznanie lídra kandidátky 0
Majetkové priznanie lídra0
Posted in volby2024-euro-hodnotenia kampaní | Tagged | Comments Off on VOLT SLOVENSKO

KOMUNISTICKÁ STRANA SLOVENSKA

Koalícianie
Volebný líderJán Chalabala
FB Profilhttps://www.facebook.com/KomunistickaStranaSlovenska/
Webhttp://kss.sk/
dátum hodnotenia30.5.2024
celkové hodnotenieN/A
Označovanie platiteľov a príjemcov 0
Podrobnosť účtu 0
Popisovanie výdavkov 0
Časová reálnosť výdavkov 0
Identifikácia bilbordovej kampane 0
Informovanie o financovaní kampane 0
Zapájanie, podporovateľov, členov a kandidátov do financovania kampane 0
Závislosť od veľkých prispievateľov 0
Včasný transparentný účet0
Plán kampane 0
Volebný program 0
Informovanosť o podujatiach v kampani 0
Označovanie inzercie 0
Poskytnutie informácií z oficiálneho kontaktu strany 0
Odpoveď potenciálnemu voličovi cez sociálnu sieť 0
Majetkové priznanie lídra kandidátky 0
Majetkové priznanie lídra0
Posted in volby2024-euro-hodnotenia kampaní | Tagged | Comments Off on KOMUNISTICKÁ STRANA SLOVENSKA

ZDRAVÝ ROZUM

Koalícianie
Volebný líderJán Baránek
FB Profilhttps://www.facebook.com/zdravyrozumstrana
Webhttps://zdravyrozum.info/
dátum hodnotenia30.5.2024
celkové hodnotenieN/A
Označovanie platiteľov a príjemcov 0
Podrobnosť účtu 0
Popisovanie výdavkov 0
Časová reálnosť výdavkov 0
Identifikácia bilbordovej kampane 0
Informovanie o financovaní kampane 0
Zapájanie, podporovateľov, členov a kandidátov do financovania kampane 0
Závislosť od veľkých prispievateľov 0
Včasný transparentný účet0
Plán kampane 0
Volebný program 0
Informovanosť o podujatiach v kampani 0
Označovanie inzercie 0
Poskytnutie informácií z oficiálneho kontaktu strany 0
Odpoveď potenciálnemu voličovi cez sociálnu sieť 0
Majetkové priznanie lídra kandidátky 0
Majetkové priznanie lídra0
Posted in volby2024-euro-hodnotenia kampaní | Tagged | Comments Off on ZDRAVÝ ROZUM