Category Archives: o-projekte

O projekte – mestá

2018 Hodnotenie Transparency International Slovensko (TIS) Otvorená samospráva 2018, ktoré zobrazuje úroveň transparentnosti, obsah a množstvo poskytovaných informácií, kvalitu protikorupčných mechanizmov a otvorenosť v informovaní u počtom obyvateľov 100 najväčších miestnych samospráv, vychádza z piatich zdrojov dát: Kvality informovanosti prostredníctvom … Continue reading

Posted in o-projekte | Comments Off on O projekte – mestá

O projekte – župy

2022 Osem samosprávnych krajov dovedna hospodári s vyše 1,8 miliardou eur ročne, čo je viac ako rozpočet ministerstva zdravotníctva či obrany. Z týchto peňazí sú financované dôležité kompetencie ako sú opravy ciest, prímestská doprava, zariadenia sociálnych služieb, stredné školy, regionálne nemocnice, … Continue reading

Posted in o-projekte, zupy | Comments Off on O projekte – župy