Category Archives: o-projekte

O projekte – mestá

2018 Hodnotenie Transparency International Slovensko (TIS) Otvorená samospráva 2018, ktoré zobrazuje úroveň transparentnosti, obsah a množstvo poskytovaných informácií, kvalitu protikorupčných mechanizmov a otvorenosť v informovaní u počtom obyvateľov 100 najväčších miestnych samospráv, vychádza z piatich zdrojov dát: Kvality informovanosti prostredníctvom … Continue reading

Posted in o-projekte | Leave a comment

O projekte – župy

  2020 Osem samosprávnych krajov dovedna hospodári s 1,6 miliardou eur ročne, čo je viac ako rozpočet ministerstva školstva či zdravotníctva. Z týchto peňazí sú financované dôležité kompetencie ako sú opravy ciest, prímestská doprava, zariadenia sociálnych služieb, stredné školy, regionálne … Continue reading

Posted in o-projekte, zupy | Leave a comment