Zmeny v zakonoch – O projekte

Zákony na Slovensku sa menia oveľa častejšie ako v západnej Európe. Rýchlosť zmien oslabuje orientáciu v nich ako aj schopnosť verejnosti sledovať, kto aký paragraf presadil a kto je za čo zodpovedný. Preto sme pripravili túto vizualizáciu zákona o slobodnom prístupe k informáciám a zákona o verejnom obstarávaní ako príklad, ako by mohli byť zmeny vo všetkých zákonoch zobrazované pravidelne. Našou hlavnou inšpiráciou bola vizualizácia od Gregora Aischa

Stránku pripravila Transparency International Slovensko, nezisková organizácia bojujúca za vyššiu transparentnosť a menej korupcie na Slovenku. Za technickú spoluprácu a podporu ďakujeme programátorom z MJCH a za poskytnutie dát o zákonoch portálu zákonypreľudí.sk.

Ak Vám vizualizácia pomohla či Vás zaujala, podporte Transparency aj finančne. Radi by sme v budúcnosti vytvorili väčší portál, ktorý by sledoval zmeny od predloženia návrhov zákonov do pripomienkového konania cez jeho schválenie vo vláde až po zmeny v parlamente a finálne znenie.

Ďakujeme!

Kontakt: Petra Supeková, TI Slovensko, tis@transparency.sk

Leave a Reply