Slovenské mestské firmy taja viac ako české či maďarské

V najnovšej štúdii Transparency International Slovensko sme sa spolu s expertmi z krajín V4 pozreli na úroveň transparentnosti mestských firiem. Slovenské spoločnosti z porovnania nevychádzajú lichotivo. V hodnotení založenom na odporúčaniach Svetovej banky, OECD, Európskej komisie i mimovládnych organizácií nedosiahli ani tretinu možných bodov, výrazne zaostali aj za českými a maďarskými kolegami. Mestské firmy pritom často rozhodujú o podstatných zdrojoch samospráv. Len deväť slovenských firiem zaradených do porovnania hospodári dovedna s takmer 380 miliónmi eur, čo je zhruba toľko ako ročný rozpočet Košíc a Prešova dokopy. O tom, aké konkrétne nedostatky v mestských firmách panujú i o odporúčaniach na ich zlepšenie sa viac dočítate na v našej analýze zahŕňajúcej aj prípadovú štúdiu Bratislavského dopravného podniku.

Print Friendly, PDF & Email
This entry was posted in firmy, firmy-analyzy, firmy2015. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.